KONTAKTY

Baby Concept s.r.o.
tel: 608774462
napište nám
IČ: 05835143, DIČ: CZ05835143

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Jak nakupovat

 

Dodavatel:

Fakturační adresa / název společnosti:

Baby Concept s.r.o.
Pod Vrškem 35
252 28 Vonoklasy

Korespondenční adresa / kancelář /

Baby Concept s.r.o.
Pod Vrškem 35

252 28 Vonoklasy


Telefon: 608 77 44 62
E-mail: info@babyconcept.cz

eva.babyconcept@gmail.com

WWW: www.babyconcept.cz

IČ:05835143, DIČ:CZ05835143

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 58689

 

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě Baby Concept - www.babyconcept.cz.

Provozovatelem těchto stránek je společnost Baby Concept s.r.o. (dále jen dodavatel). 
Zákazníkem je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle dodavateli objednávku ke koupi zboží z nabídky dodavatele. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a zákazníka, vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené podle obchodních podmínek.

Obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností Baby Concept s.r.o. a jejími zákazníky při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.babyconcept.cz. Obsahem těchto obchodních podmínek jsou vázány obě strany. Z nich vyplývající práva a povinnosti jsou směrodatné jak dodavateli tak zákazníkovi.

Objednávky

Objednané zboží dodáváme prostřednictvím přepravní služby GLS na území České republiky. Na území Slovenské republiky dodáváme objednané zboží pouze prostřednictvím přepravní služby GLS. Rádi vyhovíme Vašim požadavkům, může se však stát,že  Vámi požadovaný výrobek ( velikost,barva , množství atd..) nebude již skladem. Součástí každé zpracované objednávky je faktura - daňový doklad a záruční list (pouze u výrobků, ke kterým je výrobce dodává).

 

1. Veškeré objednávky poslané prostřednictvím internetového obchodu Baby Concept jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil jak s obchodními podmínkami tak i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.

4.Závazným místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího při zaplacení kupní ceny  a jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetového obchodu Baby Concept, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Objednávky přijímáme  prostřednictvím e-mailu na adresu info@babyconcept.cz. Jakékoliv informace ohledně vybraného zboží nebo nákupu vám rádi poskytneme na telefonním čísle 777 1511 44 v době od 8.00 do 16.30 hodin (pouze v pracovní dny).

Potvrzení objednávky

Vaše objednávka bude přijata v okamžiku doručení elektronickou poštou.Následně, nejpozdějí  do 24 hodin obdržíte  emailem potvrzení o přijetí Vaši objednávky ke zpracování. Pokud odešlete objednávku o víkendu, státních svátcích nebo dnech volna, bude Vaše objednávka zpracována následující pracovní den. V případě provozních překážek, které Vám budou sděleny , dodáme Vaši objednávku dle našich možností.Nebude-li Vámi objednané zboží skladem , navrhneme Vám pokud je to možný náhradní řešení( podobný výrobek, sdělíme termin dodání , eventuelně na Vaši žádost Vaši objednávku stornujeme atd..) Dbejte na správné uvedení všech kontaktních údajů,zejména telefonního čísla. Telefonní číslo nám umožňuje rychlou a komunikací s Vámi ohledně otázek Vaši objednávky.

 

Způsoby plateb (platí pro dodání zboží na území České republiky):
V současné době umožňujeme realizovat platbu:

a) dobírkou při převzetí zboží, 
b) platbou předem bankovním převodem

UPOZORNĚNÍ: podklady k platbě předem obdržíte až po vystavení faktury na Vaši mailovou adresu

Způsoby plateb (platí pro dodání zboží na území Slovenské republiky):

a) Platbou předem bankovním převodem

Způsob dopravy a dopravné v ČR:

Přeprava zboží je realizována :1) PLATBOU PŘEDEM - pokud zaplatíte bankovním převodem nebo platební kartou na náš účet, balíček posíláme přepravcem GLS, dopravné  je 85 Kč ( platné v ČR ).

2) DOBÍRKOU - pokud chcete zaplatit za balíček až při jeho převzetí, od přepravce, dopravné je 105 Kč        ( platné v ČR ).

3) OSOBNÍ ODBĚR – možnost osobního odběru po předchozí telef.dohodě v Řevnicích u Prahy.

Způsob dopravy a dopravné do SR:

POUZE PLATBOU PŘEDEM - pokud zaplatíte bankovním převodem balíček posíláme přepravcem GLS po přijetí částky na náš bankovní účet (o odeslání budete informováni)

Ceník dopravného pro zásilky na Slovensko:

  1. zásilka do 1kg: 3,80 EUR

  2. zásilka do 10kg: 6 EUR

  3. zásilka do 20kg: 8 EUR

  4. zásilka do 30kg: 11 EUR

  5. zásilka do 50kg: 17 EUREXPEDIČNÍ NÁKLADY PRO VELKOODBĚRATELE SE LIŠÍ OD NÁKLADŮ PRO FYZICKÉ ODBĚRATELE.

OBJEDNÁVKY VELKOOBCHODNÍCH PARTNERŮ JSOU ZASÍLÁNY PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU GLS.

Záruční lhůta

Na prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí Vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat fakturu a pokud je přiložen i záruční list (jen u některého zboží). Podrobností viz v Reklamačním řadu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Při stornování objednávky má zákazník právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 dále má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.

 

Postup:

Odešlete dopis na adresu distribučního skladu nebo na email: info@babyconcept.cz s uvedeným textem: 
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

 

·          Zboží doručte na distribuční sklad dodavatele.(rozhodující je datum osobního doručení, nebo datum podání zásílky na poště)

·          Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu distribučního skladu, musí být v nepoškozeném původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, nemůže být přijato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Náklady na dopravu hradí kupující.

·          Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

·          V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

Reklamace:

viz Reklamační řád (odkaz)

Případné reklamace zasílejte na adresu DISTRIBUČNÍHO SKLADU.

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu www.babyconcept.cz , společnost Baby Concept s.r.o. prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

 

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

3. Ve všech případech se obchodní podmínky řídí Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.